Ние им нудиме транспортни услуги на домашните компании во секоја деловна област кои имаат потреба од камионски превоз на стоки низ целата територија на Р.Македонија.

Своите услуги ги нудиме на сите заинтересирани клиенти кои имаат потреба од камионски превоз на стоки во церади со нето тежина од 10 тони се до полни утовари од 25 тони. Нашите возила се приспособени за утовар на палетизирана роба, непалетизирана роба како и рефус.

Со долгогодишно искуство во областа на меѓународниот патен транспорт ние им нудиме комплетно решение на домашните фирми кои своите производи ги пласираат на околните Балкански пазари ( извозници) и на фирмите кои увезуваат производи од истите.
Како наши потенцијални соработници се сите фирми кои делуваат на меѓународниот пазар како и сите домашни и меѓународни шпедиции.
Конкретно, ние им нудиме транспортно решение на сите извозници кои имаат континуирана или повремена потреба од транспорт на релација од Македонија до Грција, Србија и Бугарија како и спрема останатите земји на Балканот и ЕУ.
Исто така постојано имаме слободни возила за потребите на сите оние кои увезуваат стоки од претходно наведените пазари особено од Грција како наша приоритетна дестинација.
Вршиме транспорт на секаков вид на стока вклучувајќи и стоки во рефус, габаритни, палетизирани, непалетизирани со вкупна нето тежина до 25 тони.