Нашиот возен парк го сочинуваат пет современи возила и исто толку приклучни возила сите со EURO 3 еколошки стандард оспособени за секаков вид на утовар.


  • Влекач SCANIA со полуприколка со димензии 13.6 m и волуменски простор 90 м3.
  • Влекач SCANIA со полуприколка со димензии 13.6 m и волуменски простор 90 м3.
  • Влекач SCANIA со полуприколка со димензии 13.6 m и волуменски простор 90 м3.
  • Соло камион SCANIA со димензии 7.4m и приколка со димензии 6.3m и вкупен воломенски простор од 90 м3.